36

Card Ghi Hình: Kodicom 8800

Thông số cơ bản

Status Còn hàng

Chua  VAT 10%

Mô tả sản phẩm

240 Frame/Sec (MAX), PSTN : 1~5 Frame/Sec
Mã Số: Kodicom8800

Image Display (Max)

NTSC

240 Frame/Sec

PAL

200 Frame/Sec

Recording Speed (Max)

NTSC

240 Frame/Sec

PAL

200 Frame/Sec

Image Compression Method

Engine-K (Own invented algorithm)

Image Compression Dimensions

NTSC

160×120=Average 1Kb/Frame, 320×240=Average 2.5Kb/Frame, 640×480=Average 6Kb/Frame

PAL

192×144=Average 1Kb/Frame, 384×288=Average 2.5Kb/Frame, 768×576=Average 6Kb/Frame

Screen Division

1, 4, 6, 8 Division

Camera Input

8Ch

External Monitor

1Ch

External Sensor Input

8Ch

Control Output

8Ch

Remote Transmission

PSTN / ISDN / LAN / Leased Circuit / Internet

Image Verify

WATER-MARK

Transmission Speed

LAN : 240 Frame/Sec (MAX), PSTN : 1~5 Frame/Sec,
ISDN : 3~10 Frame/Sec

Surveillance Method

Motion Detection, Sensor

PAN/TILT Zoom Control

RS-485

Option

Remote controller/Audio board

Dimensions (WxHxD)

432x177x453

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Card Ghi Hình: Kodicom 8800”